Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Χρυσός Χορηγός

Χορηγοί

Χορηγός Ποτού

diageo

Χορηγοί επικοινωνίας

Συνδιοργάνωση