Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς

Τμήμα πωλήσεων που κατάφερε να φέρει ανάπτυξη και κερδοφορία στην εταιρεία μέσω αύξησης πωλήσεων και κερδοφορίας, αύξησης πελατών (μεριδίου αγοράς) και εδραίωσης της εμπιστοσύνης τους, αύξησης εξαγωγών, εισαγωγής νέων ή βελτιωμένων προϊόντων στην αγορά, καινοτόμων μεθόδων προώθησης, ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην προσέγγιση των πελατών, εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών στην πώληση και στην αγοραστική εμπειρία. Υποψηφιότητες κατατίθενται ανά κατηγορία, στους εξής επιχειρηματικούς κλάδους:

1.1 Λιανεμπόριο Καταναλωτικών Αγαθών (FMCG)
1.2 Βιομηχανία – Χονδρεμπόριο Καταναλωτικών Προϊόντων (FMCG)
1.3 Τεχνολογία (Τηλεπικοινωνίες, ICT, Ψηφιακά Μέσα)
1.4 Υπηρεσίες (Ενέργεια, Τουρισμός κλπ)
1.5 Υγεία, Φάρμακα, Ομορφιά, Well Being
1.6 Παραγωγή (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας)
1.7 Ασφάλειες, Τράπεζες [ΝΕW]
1.8 Μεταφορές, Logistics, Ναυτιλία [ΝΕW]
1.9 Κατασκευές & Real Estate [ΝΕW]
1.10 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 50 άτομα) [ΝΕW]
1.11 Άλλο

Ενότητα 2. Διευθυντής / Διευθύντρια Πωλήσεων της Χρονιάς

Διευθυντικό στέλεχος πωλήσεων που είχε καθοριστική συμβολή στην αύξηση των πωλήσεων ή/και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της εταιρείας, καλλιεργώντας την ομαδική εργασία, τη συνέργεια, την παρακίνηση της ομάδας, όπως και ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, την καινοτόμα σκέψη των συνεργατών του. Υποψήφιοι στην Ενότητα 2 θα είναι αυτόματα και αυτοδίκαια οι διευθυντές/ διευθύντριες πωλήσεων των εταιρειών που συμμετέχουν και έχουν διακριθεί στην Ενότητα 1, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει υποψηφιότητα όποιος άλλος επιθυμεί να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη διάκριση λαμβάνοντας την πρωτοβουλία υποβολής πρότασης με τη σχετική τεκμηρίωση. Είναι στην ευχέρεια του Προέδρου και της Επιτροπής Αξιολόγησης να πραγματοποιήσει μικρής διάρκειας συνεντεύξεις με τους επικρατέστερους.

Ενότητα 3. Διευθυντής / Διευθύντρια Τμήματος & Στέλεχος Πωλήσεων της Χρονιάς [ΝΕW]

Υψηλές επιδόσεις διευθυντή/ διευθύντριας τμήματος και στελέχους πωλήσεων. Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες για ανάπτυξη του τμήματος και της ομάδας πωλήσεων μέσα από καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές.

3.1 Διευθυντής / Διευθύντρια Τμήματος Πωλήσεων της Χρονιάς
Επιβραβεύονται διευθυντές τμημάτων με υψηλές επιδόσεις πωλήσεων της ομάδας τους (σε ποσοτικά δεδομένα πωλήσεων, πελατολογίου και κατηγοριών προϊόντων) και πρωτοβουλίες για ανάπτυξη του τμήματος και της ομάδας πωλήσεων μέσα από καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές.

3.1.1 Δικτύου πωλήσεων λιανικής
3.1.2 Β2Β – Απευθείας πωλήσεις σε επιχειρηματικούς πελάτες
3.1.3 Ψηφιακών μέσων & ηλεκτρονικού εμπορίου
3.1.4 Υποστήριξης πελατών (shopper marketing, customer service, customer care)
3.1.5 Εξαγωγών

3.2 Στέλεχος Πωλήσεων της Χρονιάς [ΝΕW]
Επιβραβεύονται πωλητές που έχουν σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων τους, του πελατολογίου τους και τους εύρους των προϊόντων τους. στις πωλήσεις, στο λανσάρισμα προϊόντος / υπηρεσίας, στην αύξηση του πελατολογίου, των μεριδίων αγοράς κ.λπ.

Ενότητα 4. Αριστεία στα Κανάλια & Υποστήριξη Πωλήσεων

4.1 Πωλήσεις μέσω internet
Υψηλό ποσοστό πωλήσεων μέσω Internet, άμεση ή προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών πριν / μετά την πώληση, δημιουργία ψηφιακού καναλιού συμπληρωματικού στο φυσικό ή/και όχι.

4.2 Τηλεφωνικές πωλήσεις
Επιτυχημένη λειτουργία call-center για τηλεφωνικές πωλήσεις, αλλά και για pre-sales / after-sales υποστήριξη των πελατών.

4.3 Πωλήσεις μέσω καταστημάτων retail
Υψηλό ποσοστό ανάπτυξης πωλήσεων φυσικών καταστημάτων λιανικής πάσης φύσεως (Σ/Μ, Υπηρεσίες, Τεχνολογία, Προϊόντα Διαρκείας κ.λπ.).

4.4 Β2Β πωλήσεις στους κλάδους εμπορίου-βιομηχανίας
Υψηλό ποσοστό ανάπτυξης πωλήσεων σε όλους τους κλάδους πάσης φύσεως (FMCG, Τεχνολογία, Υπηρεσίες, Κατασκευές, Προϊόντα Διαρκείας, Βαριά Βιομηχανία κ.λπ.).

4.5 Ψηφιακό μάρκετιγκ, social media & analytics στις πωλήσεις
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων ψηφιακού μάρκετινγκ και social media με στόχο την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών ή πιο κατάλληλων ανά κατηγορία προϊόντων, την αύξηση του engagement των πελατών και γενικώς την αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση της αγοραστικής εμπειρίας.

4.6 Προωθητικές ενέργειες σε τελικό σημείο πώλησης
Ενέργεια Below The Line που έφερε σημαντικά αποτελέσματα στις πωλήσεις, στο λανσάρισμα προϊόντος / υπηρεσίας, στην αύξηση του πελατολογίου, των μεριδίων αγοράς κ.λπ.

4.7 Εφοδιασμός & διανομή προϊόντων

Ενότητα 5. Εξαιρετική Απόδοση στις Πωλήσεις

5.1 Αύξηση πωλήσεων
Για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, για συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή γεωγραφική περιοχή ή ομάδα πελατών).

5.2 Αύξηση εξαγωγών
Για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, διεθνώς ή σε συγκεκριμένη μεγάλη γεωγραφική περιοχή, σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Επιτυχής ανάπτυξη νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά προϊόν, κατηγορία δραστηριότητας ή/και συνολικά την εταιρεία. Επιτυχής γεωγραφική επέκταση ή / και είσοδος σε διεθνή κανάλια διανομών.

5.3 Βέλτιστη παραγωγικότητα και απόδοση
Αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών ή / και της απόδοσης των πωλήσεων, μείωση του κόστους πωλήσεων / διανομών, βελτίωση μεθόδων του τρόπου πληρωμής των πελατών.

5.4 Πελατοκεντρικότητα – Εξυπηρέτηση / Ικανοποίηση πελατών
Αποτελεσματικές οργανωτικές δομές και διαδικασίες για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών -after sales service, σε επίπεδο back ή front-office καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πώλησης.

5.5. Ευελιξία / προσαρμοστικότητα σε περιόδους κρίσεων / αβεβαιότητας (π.χ. πληθωρισμός)
Επιβραβεύονται καλές πρακτικές και ευέλικτες στρατηγικές που συμβάλουν στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας σε περιόδους που έχουν σημαντική αβεβαιότητα λόγω απρόβλεπτων αλλαγών (π.χ. πληθωρισμός, πανδημία, πολεμικές συρράξεις, διακοπές στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού κ.λπ.).

5.6. Καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία
Συνεργασία του τμήματος πωλήσεων με άλλα τμήματα της επιχείρησης ή services providers για τον σχεδιασμό, την επιτυχημένη προώθηση και την εισαγωγή καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας με αξιόλογα αποτελέσματα.

5.7. Επιτυχημένη εισαγωγή προϊόντος
Επιτυχημένο λανσάρισμα ή εκ νέου λανσάρισμα προϊόντος ή υπηρεσίας με θετικά αποτελέσματα στις πωλήσεις, αύξηση μεριδίων αγορά, αύξηση ικανοποίησης πελατών.

Ενότητα 6. Διάκριση στην Οργάνωση της Διεύθυνσης Πωλήσεων

6.1 Υιοθέτηση & αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών
Επιτυχημένη αξιοποίηση εξελιγμένων πρακτικών μοντέλων/τεχνικών πωλήσεων ή εξειδίκευση αυτών των τεχνικών (μεθόδων) στις ιδιαιτερότητες των πωλήσεων της εταιρείας.

6.2 Τεχνολογίες διαχείρισης, αυτοματοποίησης & αναβάθμισης των πωλήσεων
Αποτελεσματική αξιοποίηση πληροφορικών συστημάτων, τεχνικών εξόρυξης γνώσης, mobile εφαρμογών κ.λπ. (π.χ. CRM, Business Intelligence) και του Internet για την άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις των στελεχών πωλήσεων και τη σωστή διαχείριση του τμήματος πωλήσεων από τον Διευθυντή, καθώς και την επιτυχημένη αξιοποίηση της πληροφορικής στην αυτοματοποίηση και αναβάθμιση των πωλητών, αλλά και γενικότερα των διαδικασιών πωλήσεων.

6.3 Συνεργατικές πρακτικές – cross functional team co-operation
Αποτελεσματικές συνεργατικές πρακτικές του τμήματος πωλήσεων με άλλα τμήματα για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

6.4 Εκπαίδευση & ανάπτυξη στελεχών
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων και σε συνδυασμό με επιτυχημένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκπαίδευσης της διοίκησης πωλήσεων με την ανάδειξη της σχετικής ηγεσίας και προώθηση βέλτιστων πρακτικών προγραμματισμού και ελέγχου του τμήματος πωλήσεων.

6.5 Αναδιοργάνωση της διεύθυνσης ή του δικτύου πωλήσεων
Επιτυχημένες πρακτικές αναδιοργάνωσης των τμημάτων πωλήσεων μέσω προσέλκυσης ταλαντούχων πωλητών και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, καινοτόμων συστημάτων ανταμοιβών, προγραμμάτων παροχής κινήτρων αλλά και επαναπροσδιορισμού του δικτύου πωλήσεων.

6.6 Best service provider (υπηρεσίες πληροφορικής, εκπαίδευσης, call-Center κλπ) για τις πωλήσεις
Αφορά παρόχους υπηρεσιών, λύσεων, συστημάτων και προγραμμάτων προς άλλες εταιρείες για την υποστήριξη των πωλήσεων.

Ενότητα 7. Sales Company of the Year [ΝΕW]

Στην Ενότητα αυτή αναγνωρίζονται τα υψηλά επιτεύγματα των επιχειρήσεων για το 2023.

7.1 Sales Company of the Year – Growth
Βραβεύεται η εταιρία που είχε εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεων της το 2023.

7.2 Sales Company of the Year – Innovation
Βραβεύεται η εταιρία που ανέδειξε το 2023 καινοτομίες στα προϊόντα και στα κανάλια/διαδικασίες πωλήσεων και διανομής.

7.3 Sales Company of the Year – Sustainability
Βραβεύεται η εταιρία με αποτελεσματική στρατηγική βιωσιμότητας στα προϊόντα, τις διαδικασίες και τους στόχους.

Βραβεία & Ειδικά Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η μία υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold βραβεία.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία).

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από τον μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται/συγχωνεύεται με άλλη στην ίδια ενότητα.

Platinum
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά ενότητα, στην υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.